HAPPY HANDS
KARIN NEVE
MASSAGE

Fiscus

Fiscale voordelen voor stoelmassage

Stoelmassage is niet alleen een aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde, ook voor u als werkgever heeft het enorme voordelen. Een regelmatige massage gaat ziekteverzuim en overbelasting tegen. Het ontspant en verlaagt het stressgevoel, geeft energie en komt de productiviteit ten goede. Daarnaast zijn er voor stoelmassage op het werk aan een aantal fiscale voordelen.

Indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, is stoelmassage volgens de belastingdienst een vrije verstrekking. U kunt de kosten voor stoelmassage dus opvoeren als bedrijfskosten.

De voorwaarden waaraan moet worden voldaan zijn:

- U heeft als werkgever een arboplan
- De Stoelmassage maakt in redelijkheid deel uit van dat arboplan
- De stoelmassage vindt plaats tijdens werktijd.
- De werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd.
- De werknemer heeft geen aanmerkelijk privé gewin.

Kijk op deze pagina van de Belastingdienst voor de details.

De overheid stimuleert werkgevers om gezonde arbeidsomstandigheden te creëren.
Zo blijven uw werknemers flexibel inzetbaar, gemotiveerd en gezond.
Op de website van de belastingsdienst kunt u lezen dat massage op het werk wordt erkent als arbo-voorziening, wat u als werkgever fiscaal voordeel oplevert.
U investeert immers in de gezondheid en duurzaamheid van uw medewerkers.
De werkelijke kosten voor de massages worden hierdoor beduidend lager.

Er zijn hierbij twee mogelijkheden:
- U kunt de massages opnemen in uw arbo-plan.
- De massages opnemen in de werkkostenregeling.